NOVENCO. Type CT-800/100/R, serie nr. 187838, LG-O, med VEM motor=45 kW.